Zasady anulowania

WYCOFANIE Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi warunkami, na mocy których konsumentem jest
każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, którew przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samozatrudnione:  

1. O ODWOŁANIU

1.1 Prawo do odstąpienia od umowy Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania
przyczyny. Okres anulowania wynosi 14 dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem,
weszła w posiadanie ostatnich towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz przekazać nam

(WYSYŁKI NA TERENIE POLSKI)

Smile Secret GmbH & Co. KG 
ul. Kamienna Droga 10 
67-200 Głogów 
Polska 

 

(WSZYSTKIE INNE WYSYŁKI) 


Smile Secret GmbH & Co. KG

Małgorzata Krol
ul. Kamienna droga 10
67-200 Głogów
Polen

e-mail: pomoc@smile-secret.pl

w formie jasnego oświadczenia (np. list lub e-mail wysłany pocztą) informującyo decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, który nie jest wymagany. Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie oskorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia i zwrócisz towar w terminie określonym poniże.

1.2 Konsekwencje odwołania W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwrócimy Ci wszelkie płatności, które od ciebie otrzymaliśmy, w tym opłaty za dostawę, niezwłocznie i nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Do tej spłaty wykorzystamy te same środki płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę. Możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie odzyskamy towaru lub nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty ubezpieczenia zwrotu towaru. Musisz zapłacić tylko za możliwą utratę wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne, aby sprawdzić charakter, cechy i funkcjonowanie
towar
ów.

 

1.3 Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w umowach dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu. Informacje ogólne

1. Unikaj uszkodzeń i zanieczyszczenia towaru. Proszę zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu i nieotwierany wraz z całą
zawartością.

2. Proszę nie odsyłać do nas towaru, jeśli to możliwe.

3. Należy pamiętać, że spełnienie wyżej wymienionych warunków nie jest warunkiem skutecznego wykonywania prawa do odstąpienia
od umowy.

2. Formularz

Download PDF